filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, second cycle

State Higher Vocational School in Nowy Sącz

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
  • Qualification
  • Level
    second cycle