projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, second cycle

State Higher Vocational School in Nowy Sącz

Part of the obligatory external QA system Decision: positive with conditions or restrictions
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów
  • Qualification
  • Level
    second cycle