Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Qualification
    • jednolite magisterskie
  • Level
    -