Pedagogika specjalna

Adam Mickiewicz University in Poznań

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    Pedagogika specjalna
  • Qualification
    • I i II st. oraz jedn. mgr.
  • Level
    -