ადამიანური კაპიტალის მართვა და ციფრული ტრანსფორმაცია

University of Georgia

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
NCEQE: Accreditation of educational programmes
 • Programme
  ადამიანური კაპიტალის მართვა და ციფრული ტრანსფორმაცია
 • Qualification/award
  • Master of Management
 • Level
  second cycle
 • Programme type
  Full recognised degree programme