Zarządzanie i inżynieria produkcji

Gdańsk University of Technology

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Qualification
    • I i II stopnia
  • Level
    -