Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, second cycle

University of Nova Gorica

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
SQAA: Programme accreditation
  • Programme
    Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja
  • Qualification
    • master
  • Level
    second cycle (NQF osma raven)