Kognitivne znanosti jezika

University of Nova Gorica

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
SQAA: Programme evaluation
  • Programme
    Kognitivne znanosti jezika
  • Qualification
    • Tretja stopnja
  • Level
    -