Turystyka i rekreacja

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    Turystyka i rekreacja
  • Qualification
    • I i II stopnia
  • Level
    -