bezpieczeństwo narodowe, second cycle

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    bezpieczeństwo narodowe
  • Qualification
  • Level
    second cycle