Интегрисане академске студије медицине (ИАСМ) за стицање академског назива доктор медицине, second cycle

University of Belgrade

Decision: positive
ASIIN: Programme accreditation
 • Programme
  Интегрисане академске студије медицине (ИАСМ) за стицање академског назива доктор медицине
 • Other names
  • Integrated academic studies of medicine (IASM) for achieving the academic title Doctor of Medicine
 • Qualification
  • Medical Doctor
 • Level
  second cycle