University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Basic information

 • Identifiers
  DEQARINST1981 PL0209
 • PL-ETER.BAS.NATID: 00000134700000
  Erasmus: PL KATOWIC01
  SCHAC: us.edu.pl
  Erasmus-Charter: E10209231
  EU-PIC: 999917614
  EU-VAT: PL6340197134
  WHED: IAU-020739
 • Website
 • Founding year
  1968
 • QF-EHEA levels
  third cycle, second cycle, first cycle

National External Quality Assurance Requirements


External Quality Assurance Reports and Decisions

Filter reports

Agency
Status
Activity
Decision
Report valid

Institutional level

Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation

Programme level

  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  geofizyka
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Inżynieria materiałowa
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Pedagogika
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Etnologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Inżynieria biomedyczna
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Informatyka
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Teologia
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Nauki o rodzinie
  • Qualification
   • I stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Grafika
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Prawo
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Administracja
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Filologia polska
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  doradztwo filozoficzne i coaching
  • Qualification
   • II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Historia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Reżyseria
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  doradztwo filozoficzne i coaching
  • Qualification
   • I stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Praca socjalna
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Socjologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Biologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Nauki o rodzinie
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  doradztwo filozoficzne i coaching
  • Qualification
   • II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Teologia
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Informatyka
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  geologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -