Adam Mickiewicz University in Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Basic information

 • Identifiers
  DEQARINST1962 PL0190
 • PL-ETER.BAS.NATID: 00000129300000
  Erasmus: PL POZNAN01
  SCHAC: amu.edu.pl
  Erasmus-Charter: E10209035
  EU-PIC: 999886865
  EU-VAT: PL7770006350
  WHED: IAU-020717
 • Further location(s)
  Kalisz, Poland
 • Website
 • Founding year
  1919
 • QF-EHEA levels
  third cycle, second cycle, first cycle
 • Previous names
  • Poznań University (Uniwersytet Poznański) until 30/06/1955
  • University of the Piasts (Wszechnica Piastowska) until 30/06/1920

National External Quality Assurance Requirements


External Quality Assurance Reports and Decisions

Filter reports

Agency
Status
Activity
Decision
Report valid

Institutional level

Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive with conditions or restrictions
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Institutional evaluation

Programme level

  Part of the obligatory external QA system Decision: positive with conditions or restrictions
  studia o Polsce, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  projektowanie kultury, second cycle
  • Qualification
  • Level
   second cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive with conditions or restrictions
  filologia angielska w edukacji, second cycle
  • Qualification
  • Level
   second cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: negative
  gospodarka i inżynieria wodna, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  pedagogika, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  zarządzanie w administracji lokalnej, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  gospodarka przestrzenna, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  gospodarka przestrzenna, first cycle
  • Qualification
  • Level
   first cycle
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Europeistyka
  • Qualification
   • I i II st. oraz jedn. mgr.
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Socjologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Biofizyka
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Astronomia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  optometria
  • Qualification
   • II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  akustyka
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Geografia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Chemia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Teologia
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Historic report
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Dialog i doradztwo społeczne
  • Qualification
   • I stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Gospodarka przestrzenna
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Wiedza o teatrze
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  media interaktywne i widowiska
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Etnologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Historia sztuki
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Filozofia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Praca socjalna
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Psychologia
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Socjologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  politologia
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Kulturoznawstwo
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Prawo
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Pedagogika specjalna
  • Qualification
   • I i II st. oraz jedn. mgr.
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Filologia angielska
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Administracja
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  język niemiecki i komunikacja w biznesie
  • Qualification
   • II stopnia
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Prawo
  • Qualification
   • jednolite magisterskie
  • Level
   -
  Part of the obligatory external QA system Decision: positive
  Administracja
  • Qualification
   • I i II stopnia
  • Level
   -