School of Mining and Energy Engineering

Escuela de Ingeniería de Minas y Energía

Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

Basic information


National External Quality Assurance Requirements


External Quality Assurance Reports and Decisions

Filter reports

Agency
Status
Activity
Decision
Report valid

Institutional level

No results found.

Programme level

Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Energy Engineering, first cycle
 • Other names
  • Enxeñaría da Enerxía pola Universidade de Vigo
  • Ingeniería de la Energía
 • Qualification
  • Bachelor
  • Grao
  • Grado
 • Level
  first cycle (NQF level 6)
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Engineering in Mining Resources, first cycle
 • Other names
  • Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos pola Universidade de Vigo
  • Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
 • Qualification
  • Bachelor
  • Grao
  • Grado
 • Level
  first cycle (NQF level 6)
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Mining Engineering, second cycle
 • Other names
  • Enxeñaría de Minas pola Universidade de Vigo
  • Ingeniería de Minas
 • Qualification
  • Master
  • Mestre
  • Máster
 • Level
  second cycle (NQF level 7)
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Geoinformatics, second cycle
 • Other names
  • Geoinformática
  • Xeoinformática pola Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo
 • Qualification
  • Master
  • Máster
  • Mestre
 • Level
  second cycle (NQF level 7)
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Geotechnologies Applied to Construction, Energy and Industry, third cycle
 • Other names
  • Geotecnologías Aplicadas a la Construcción, Energía e Industria
  • Xeotecnoloxías aplicadas á Construcción, Enerxía e Industria
 • Qualification
  • Doctorate
  • Doctorado
  • Doutoramento
 • Level
  third cycle (NQF level 8)
Historic report
Part of the obligatory external QA system Decision: positive
Mining Engineering, second cycle
 • Other names
  • Enxeñaría de Minas pola Universidade de Vigo
  • Ingeniería de Minas
 • Qualification
  • Master
  • Mestre
  • Máster
 • Level
  second cycle (NQF level 7)