inżynieria przemysłowa, first cycle

Wyższa Szkoła Demokracji

Part of the obligatory external QA system Decision: negative
PKA: Programme evaluation
  • Programme
    inżynieria przemysłowa
  • Qualification
  • Level
    first cycle